Za izdelavo cekarja je potrebnih 10 metrov slamnatih kit