Spodbude in prepreke na poti k družbi enakih možnosti