Poljski predsednik odlikoval skakalca Anžeta Laniška