Zagovornik načela enakosti je predsedniku republike predstavil Letno poročilo za leto 2020