Pahor z vodji poslanskih skupin o odprtih kandidacijskih postopkih