Pahor v Novem mestu nadaljeval z regijskimi obiski štabov Civilne zaščite