Pahor v Kranju pozval k nadgraditvi slovenskega javnega zdravstvenega sistema