Zeleni vozni pasovi za hiter pretok tovora v pogojih pandemije