Umivanje in razkuževanje rok sta osnova preventivna dejavnika pred okužbo