Predstavitev romanov Franca Mikše in Amalije Jelen Mikša