Minister za javno upravo Rudi Medved: »V postopkih javnega naročanja je pomembna kultura«