Šesti zaporedni naslov državnih prvakov ostal v Novem mestu