Rimske terme se razvijajo v monden hotelski kompleks