Slikarjeva sinova predstavila očetov umetniški opus