Predsednica države na obisku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana