Odkritje doprsnega spominskega kipa Juriju Kraigherju - Žoretu